Selectorized Shoulders Press – Ngồi Đẩy Vai

Cơ vai (Shoulders) là 1 nhóm cơ quan trọng làm cầu nối cánh tay với cơ thể. Do đó bài tập vai lúc nào cũng khác biệt cần...

Selectorized V Bar Pulldown – Kéo Xô Dài

Tổng Quan Selectorized V Bar Pulldown - Selectorized V Bar Pulldown là 1 động tác cô lập rất ít, tác động hoàn toàn vào vùng...

Selectorized Lats Pulldown – Kéo Xô

Tổng Quan Selectorized Lats Pulldown - Kéo xô  tác động hoàn toàn vào vùng cơ lưng và tay.- Các cơ tham gia hoạt động bao...

Seated Cable Row – Kéo Cáp Tập Lưng

Tổng Quan Selectorized Cable Row - Đây là 1 động tác cô lập rất ít, tác động hoàn toàn vào vùng cơ lưng và tay.-...
vai-tro-cua-nuoc-doi-voi-co-the1

Vai Trò Của Nước Đối Với Cơ Thể

Tìm Hiểu Vai Trò Của Nước Đối Với Cơ Thể Nước giữ nhiều vai trò rất quan trọng trong cơ thể, dưới đây là vài...